Εκπαίδευση μαθητών στο CERN

Λόγω τεχνικού προβλήματος, οι ορθοί σύνδεσμοι για εγγραφή μαθητών και εγγραφή καθηγητών, χωρίς κωδικό, του "Εκπαίδευση Mαθητών Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής - CERN" είναι:

για τους μαθητές: https://indico.cern.ch/event/856125/registrations/58601/

και για τους εκπαιδευτικούς: https://indico.cern.ch/event/856125/registrations/58721/

Επίσης μπορούν να ανέβουν 2 συστατικές επιστολές αρκεί να είναι σε 1 έγγραφο, δηλαδή 1 αρχείο pdf.