1ος Πειραματικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών

  Σας ενημερώνουμε ότι τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας (Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων) οργανώνουν τον «1ο Πειραματικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών» για μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Μαΐου 2017, 9.00-13.00, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω mailto:mail@ekfe-aigaleo.att.sch.grγια τις εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων για τις εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων.

  Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει  μία τριμελής ομάδα μαθητών της Γ΄ τάξης από κάθε Γυμνάσιο της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Ο Διαγωνισμός θα αφορά αποκλειστικά πειραματικές / εργαστηριακές δεξιότητες, που θα αναφέρονται σε εργαστηριακές ασκήσεις της Γ΄ Γυμνασίου. Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνισθεί σε τρία πειραματικά θέματα: ένα στη Φυσική, ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι :

  • Η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.  
  • Η ουσιαστική ενασχόληση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία  για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή, που απαιτούν πειραματική πρακτική, στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.

  Έπαινοι θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και τα σχολεία θα ενημερωθούν για τις επιδόσεις των δικών τους μαθητών μόνον.

  Για την αρτιότερη οργάνωση  του διαγωνισμού, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr (για τις εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω) και στη διεύθυνση: mail@ekfe-g-athin.att.sch.gr (για τις εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων) μέχρι τις  27 Απριλίου 2017:

α) τα ονοματεπώνυμα των τριών μαθητών/-τριών της ομάδας του σχολείου σας που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό,

β) τα ονοματεπώνυμα και την ειδικότητα των υπευθύνων καθηγητών που θα τους εκπαιδεύσουν και

γ) οι Υπεύθυνοι ΣΕΦΕ να φροντίσουν για την σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των διαγωνιζομένων.

Συμμετείχαν ομάδες μαθητών με τους καθηγητές τους από τα:

2ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
9ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αιγάλεω
2ο Γυμνάσιο Περιστερίου
5ο Γυμνάσιο Περιστερίου
6ο Γυμνάσιο Περιστερίου
7ο Γυμνάσιο Περιστερίου (δύο ομάδες)
και
4ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων

Τα θέματα:
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας

Εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας...