Επιμορφωτικό σεμινάριο για καθηγητές στο CERN για το έτος 2022

cern image 

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, αποτελούμενη από τους: Εμμανουήλ Τσεσμελή, Υπεύθυνο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN, Ευάγγελο Γαζή, Καθηγητή ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ και την Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οργανώνουν, για 12η χρονιά, δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για 72 (36+36) καθηγητές κλάδων ΠΕ04, ΠΕ82 (πρώην: ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06), ΠΕ83 (πρώην: ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07), ΠΕ84 (πρώην: ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08), ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08) και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20) όλης της χώρας, στην Ελληνική γλώσσα. Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Αυγούστου 2022 – 31 Αυγούστου 2022 και το δεύτερο 31 Αυγούστου 2022 – 3 Σεπτεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη. Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως
τις 20 Ιουνίου 2022, ώρα: 15.00,
Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην Γενεύη. Η διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων είναι χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.
Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια στη διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr/ και από την κα. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη στο e-mail: etsitop@otenet.gr

Τζένη (Ευγενία) Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη
Φυσικός

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση για την παρακολούθηση των σεμιναρίων, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω έγγραφο.

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκ/σης στο CERN 2022.

Τέλος προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στα σεμινάρια του CERN 2022


Αθήνα, 28/6/2022

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικά σεμινάρια για για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης στο CERN
Σχετ. ΥΠ.Π.Ε.Θ./Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. και Δ.Ε./Τμήμα Γ΄, αρ.πρωτ.: 56330/Ε3/17-05-2022

Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τα επιμορφωτικά σεμινάρια στο CERN ήταν: 282 από εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε 51 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από τις 58 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας).

Από τις 282 αιτήσεις δεν εξετάστηκαν οι 30, από αιτούντες που ή δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής (4) ή είχαν συμμετάσχει σε παλιότερα σεμινάρια (26). Επίσης, δεν εξετάστηκαν οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γιατί υπήρχαν πολλές αιτήσεις από μόνιμους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια.

 Η κατανομή των αιτήσεων και των θέσεων κατά ΔΔΕ είναι στο συνημμένο αρχείο. Λόγω του νόμου περί προσωπικών δεδομένων δεν θα ανακοινωθούν ονόματα. Όλοι οι αιτούντες (επιλεγέντες ή όχι) θα ενημερωθούν με προσωπικό e-mail. Αν υπάρξουν κενές θέσεις, λόγω ακυρώσεων, θα ειδοποιούνται και οι άλλοι αιτούντες για τα σεμινάρια.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τους συμμετέχοντες.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την συμμετοχή.
Για την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων
Εμμανουήλ Τσεσμελής, Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN
Ευάγγελος Γαζής, Καθηγητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικός


Greek HST –CERN 2022

Σύνολο αιτήσεων που υποβλήθηκαν: 282 από εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε 51 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από τις 58 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας).

Από τις 282 αιτήσεις δεν εξετάστηκαν οι 30, από αιτούντες που ή δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής (4) ή είχαν συμμετάσχει σε παλιότερα σεμινάρια (26). Επίσης, δεν εξετάστηκαν οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γιατί υπήρχαν πολλές αιτήσεις από μόνιμους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια.

Οι 123 αιτήσεις είναι από άνδρες και οι 129 από γυναίκες. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, κατά κλάδο και ειδικότητα, είναι: 79 Φυσικοί (ΠΕ04.01), 38 Χημικοί (ΠΕ04.02), 25 Βιολόγοι (ΠΕ04.04), 6 Γεωλόγοι (ΠΕ04.05), 15 ΠΕ82 (3 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ (ΠΕ17.02), 12 Μηχανολόγοι ΤΕΙ (ΠΕ17.06)), 13 ΠΕ83 (3 Ηλεκτρολόγοι (ΠΕ12.05), 6 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ (ΠΕ17.03), 4 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ (ΠΕ 17.07), 9 ΠΕ84 (3 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (ΠΕ12.06), 5 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ (ΠΕ17.04), 1 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ (ΠΕ 17.08)), 2 ΠΕ85(2 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι (ΠΕ12.08)) και 65 ΠΕ86 (44 Πληροφορικής ΑΕΙ (ΠΕ19) και 21 Πληροφορικής ΤΕΙ (ΠΕ20)).

Επιλογή:
Μέτρο: 252 αιτήσεις : 72 θέσεις = 3.50 αιτήσεις / θέση
Κατά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
αριθμός αιτήσεων: 1* → καμμία συμμετοχή
αριθμός αιτήσεων: 1* → 1 συμμετοχή μόνο στην ΔΔΕ Κεφαλονιάς που υπάρχουν αιτήσεις Φυσικών
αριθμός αιτήσεων: 2, 3, 4 → 1 συμμετοχή
αριθμός αιτήσεων: 5, 6, 7, 8, 9 → 2 συμμετοχές
αριθμός αιτήσεων: 10, 11, 12 → 3 συμμετοχές
αριθμός αιτήσεων: 13, 14, 15, 16, 17 → 4 συμμετοχές

Κατανομή αιτήσεων και επιλογώνΑ.α. ΔΔΕ Σύνολο αιτήσεων Αιτήσεις Φυσικών Θέσεις (σύνολο)
1 Α' Αθήνας 10+2 αναπλ. 3 3
2 Β' Αθήνας 13+2 αναπλ. 2+1 αναπλ. 4
3 Γ' Αθήνας 6+1 αναπλ. 3 2
4 Δ΄ Αθήνας 15+1 αναπλ. 4+1 αναπλ. 4
5 ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6+4 αναπλ. 3+2 αναπλ. 3
6 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 2 1
7 Πειραιά 10+6 αναπλ. 1+3 αναπλ. 4
8 Αιτωλοακαρνανίας 6+1 αναπλ. 1 2
9 Αργολίδας 4 1 1
10 Αρκαδίας 1 - -
11 Άρτας 1 - -
12 Αχαΐας 5+3 αναπλ. 5+3 αναπλ. 2
13 Βοιωτίας 4 1 1
14 Γρεβενών 1 - -
15 Δράμας 1 - -
16 Δωδεκαννήσου 7 3 2
17 Έβρου 3+1 αναπλ. 2 1
18 Ευβοίας 8 1 2
19 Ηλείας 2 1 1
20 Ημαθίας 2 - 1
21 Ηρακλείου 6 1 2
22 Θεσπρωτίας 3 1 1
23 Ανατολικής Θεσ/νικης 14+1 αναπλ. 4+1 αναπλ. 4
24 Δυτικής Θεσ/νικης 5+2 αναπλ. 2+2 αναπλ. 2
25 Ιωαννίνων 1 - -
26 Καβάλας 3+1 αναπλ. - 1
27 Καρδίτσας 2 2 1
28 Καστοριάς 1 - -
29 Κέρκυρας 6 1 2
30 Κεφαλονιάς 1 1 1
31 Κιλκίς 3+2 αναπλ. 2 2
32 Κοζάνης 4 3 1
33 Κορινθίας 8+1 αναπλ. 2 2
34 Κυκλάδων 5+1 αναπλ. 2 2
35 Λακωνίας 1 - -
36 Λάρισας 5 3 2
37 Λασιθίου 4 - 1
38 Λέσβος 1 - -
39 Μαγνησίας 7 2 2
40 Μεσσηνίας 2 1 1
41 Ξάνθης 5 2 2
42 Πέλλας 3+1 αναπλ. 1 αναπλ. 1
43 Πρέβεζας 1 - -
44 Ρεθύμνου 4 1 1
45 Σερρών 5 1 2
46 Τρικάλων 1+1 αναπλ. - 1
47 Φθιώτιδας 2 - 1
48 Φλώρινας 1+1 αναπλ. - 1
49 Φωκίδας 1 - -
50 Χαλκιδικής 1+2 αναπλ. 1 αναπλ. 1
51 Χανίων 4 - 1