Φωτογραφίες Προκριματικού διαγωνισμού για την 17th EUSO 2019 - Αιγάλεω