Επιμορφωτικά σεμινάρια στο CERN 2018

1ο σεμινάριο : 26 Αυγούστου 2018 – 29 Αυγούστου 2018.

2ο σεμινάριο : 29 Αυγούστου 2018 – 1 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 29 Μαρτίου 2018.

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση για την παρακολούθηση των σεμιναρίων, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω έγγραφο.

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκ/σης στο CERN.

Για συμπλήρωση και υποβολή αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα επιλογής CERN 2018 εδώ.

Συμμετέχοντες, Ομάδα 1, Ομάδα 2.